Søg i samlingen

Henvisninger til en stor del af vores samling kan fremsøges på Arkiv.dk i søgeformularen nedenfor.

 

På Sundsøre Lokalarkiv kan man finde følgende arkivalier:

 • Arkivalier fra foreninger, institutioner, virksomheder – f.eks. protokoller og regnskaber.
 • Ca. 10.000 registrerede fotos fra Nord- og Østsalling (mange kan ses på Arkiv.dk).
 • Kortsamling over Skiveegnen.
 • Emnesamlinger med udklips-, kopi- og kildemateriale.
 • Et omfattende håndbibliotek med lokalhistorisk litteratur, fagbøger m.m.
 • Slægtsbøger (register over lokale slægtsbøger m.m.).
 • Filmsamling (overspillet til video eller DVD).
 • Lydbånd
 • Lokal genstandssamling og diverse udstillinger.
 • Kopisamlinger vedr. Skiveegnen – af kirkebøger, folketællinger, godsarkiver, realregistre, matrikler, lensregnskaber samt andet kildemateriale fra landsarkiv og rigsarkiv.

Arkivets kopisamling omfatter bl.a.:

 • Folketællinger:
  • 1787-1845 – papirkopier, Skiveegnen (samt flere senere tællinger)
  • 1787-1921 – mikrokort, Skiveegnen
 • Kirkebøger:
  • frem til 1891/92 – papirkopier, Sundsøre kommune
  • frem til 1891/92 – mikrokort, Skiveegnen m.fl.
 • Realregistre til Skøde- & panteprotokoller:
  • o.1845-o.1960 – rullefilm, Salling herreder
 • Godsarkiver, fæste og skifteprotokoller m.m. (papirkopier):
  • Furland, Østergaard, Hegnet, Kjeldgård, Jungetgård, Eskjær, Astrup, Nørgård og
  • Grinderslevkloster m.fl. Samt gejstlige skifteprotokoller, Salling provstier 1738-1814
 • Matriklerne:
  • 1664, 1688, 1845 – afskrifter/papirkopier, Salling
 • Næringsprotokoller:
  • papirkopier, Salling herreder
 • Trykte kildesamlinger bl.a.:
  • Kronens Skøder, Kancelliets Brevbøger, Danske Domme 1373-1662, Viborg Landstings Dombøger, Dueholms Diplomatarium 1371-1539
 • Diverse kopier og afskrifter:
  • Skattelister, jordebøger, decimantlister m.m.
  • fra Rigsarkivet, Skivehus len, Viborg Bispearkiv m.m.